TJ Sokol Troja

Oddíl všestrannosti - Informace


Složení výboru oddílu

Předseda - Vojta Valtr, tel: 605 310 115
Náčelník - Tomáš Bryknar, tel: 603 460 164
Náčelnice - Kateřina Šrámková, tel: 723 607 070
Hospodářka - Bára Králová, tel: 724 394 405

Informace o jednotlivých cvičeních a cvičitelích ve školním roce 2020 - 2021:
 
 
Hodiny pro děti kdy kde pro koho je cvičení určeno vedoucí cvičení
RODIČE A DĚTI ČT 17:00 - 18:00 velká tělocvična cvičení určené pro děti 1 - 3 roky v doprovodu 1 dospělého Katka Šrámková 723 607 070
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI ČT 16:00 - 17:00 velká tělocvična cvičení určené pro děti 3 - 6 let, všestranný rozvoj pohyb.schopností a dovedností Katka Šrámková 723 607 070
SPORTOVÁNÍ ČT 18:00 - 19:00 velká tělocvična cvičení určené pro holky a kluky 6 - 10 let, seznámení se širokým spektrem sportů Katka Šrámková 723 607 070
DÍTĚ-POHYB-HUDBA PO 17:00 - 18:00 malý sál cvičení určené pro holky i kluky 5 -10 let, rozvíjí rytmus a koordinaci pohybů Jana Šrámková 724 272 566
STOLNÍ TENIS 18:00 - 19:00 malý sál hodina v pátek je určena žactvu 7-15 let Rudolf Hampel 737 242 539
 
Hodiny pro dospělé a dorost
ODBÍJENÁ I.,II.,III. PO,ÚT,ST velká tělocvična muži a ženy - smíšená družstva, různá úroveň Tomáš Bryknar 603 460 164
AEROBIK PO,ST malý sál cvičení při hudbě určené pro dorostenky a ženy, využívá i bosu, step, fitball, flexibar Jana Šrámková 724 272 566
PILATES PO,ST malý sál cvičení určené pro dorostenky, ženy a seniorky, využívá i fitball, bosu, flexibar Jitka Drdácká 603 142 261
JÓGA ST malý sál cvičení určené pro dorostenky, ženy, seniorky, protažení + relaxace Hana Ulrichová 774 909 002
ZDRAVOT.CVIČ. A JÓGA ÚT malý sál cvičení při hudbě určené pro seniory 60+ - ženy i muže Jana Tůmová 724 115 399
CVIČENÍ SE ŽIDLÍ ČT malý sál cvičení při hudbě, na židli, určené pro seniory 60+ - ženy i muže Vlasta Gaidicová 723 324 787
STOLNÍ TENIS ČT,PÁ malý sál muži a ženy, není omezeno věkově, možná účast na turnajích Rudolf Hampel 737 242 539
BASKETBAL ST velká tělocvična muži a ženy Petr Červenka 776 579 158
CVIČENÍ NA NÁŘADÍ ČT velká tělocvična muži a ženy Tomáš Bryknar 603 460 164

Program Rytmika pro děti (dítě, pohyb, hudba) ve cvičební sezoně 2020 - 2021:
TJ SOKOL TROJA
                            
                                       Rytmika pro děti
  (dítě+pohyb+hudba)
OD 19.10.2020     každé  pondělí 17:0018:00 v malé tělocvičně u ZŠ.
Cvičení je určeno pro děti 5 – 10 let. Učíme je sladit pohyb s hudbou, orientovat se v prostoru a rozvíjet pohybové schopnosti - rovnováhu, koordinaci a flexibilitu. S použitím různého náčiní rozvíjíme zručnost.
Program ve šk. roce 2020/21:
měsíc náplň  
ZÁŘÍ    
ŘÍJEN Pohyb a hudba, základy aerobiku koordinace pohybu s hudbou, rytmické nástroje, základní kroky aerobiku
LISTOPAD Rytmická gymnastika s náčiním I. kroužky, obruče, šátky, míče, stuha
PROSINEC Aerobik pro děti aerobik a stepaerobik, sestavy
LEDEN Sokol Dance základní kroky tanců – standard, latina
ÚNOR Cvičení s balančním náčiním bosu, overball, gymgall
BŘEZEN Základní gymnastika koberec, malá kladina, lavička, malá koza
DUBEN Rytmická gymnastika s náčiním II. kroužky, obruče, šátky, míče, stuha
KVĚTEN
 •  
trikové skákání přes švihadlo
ČERVEN Ropeskipping, Bosu, Stepy opakování dovedností
 
Informace: Jana Šrámková (724 272 566, jana.sramkova@mafra.cz)
     Výsledek obrázku pro rytmika          

Program sportování pro děti ve školním roce 2020 - 2021:
                         TJ SOKOL TROJA

            
                                                    Sportování
každý čtvrtek 17:3019:00 ve velké tělocvičně u ZŠ
Cvičení je určeno dětem 6 – 10 let. Snažíme se jim představit široké spektrum sportů a pohybových aktivit, aby měly možnost poznat, co jim jde a co je baví. Rozvíjíme v nich všestrannost, koordinaci, tělesnou zdatnost, obratnost a flexibilitu. Dále pak dovednosti s míčem a zručnost při použití dalšího náčiní.
Program ve šk. roce 2020/21:
měsíc sport s kým?
ZÁŘÍ
 • atletika
Slávek Vondřich
ŘÍJEN
 • gymnastika I.
Vojta Valtr
LISTOPAD
 • ropeskipping
Katka Šrámková
PROSINEC
 • bosu,overball,gymball
Jana Šrámková
LEDEN
 • minivolejbal
Jana Šrámková, Slávek Vondřich
ÚNOR
 • pohybové hry
Bláža Heřmánková
BŘEZEN
 • míčové hry
Bláža Heřmánková
DUBEN
 • gymnastika II.
Vojta Valtr
KVĚTEN
 • olympijský víceboj
Jana Šrámková
ČERVEN
 • outdoorové  aktivity
Slávek Vondřich
            
    informace : Kateřina Šrámková (723 607 070, katerinasramkova@seznam.cz

Rozvrh hodin - tělocvična ve cvičební sezoně 2020 - 2021:
 
Pondělí
tělocvična-velký sál     16.00-17.30 KOPANÁ přípravka 1.11.- 30.3. 17:30-19:00  ODBÍJENÁ II 19:00 - 20:30  ODBÍJENÁ I
                 malý sál "    17:00 - 18:00 RYTMIKA-žactvo ml." 18:00 - 19:00  PILATES 19:00 - 20:00       AEROBIK
Úterý
tělocvična-velký sál 15.30-17.00 KOPANÁ přípravka 1.11.- 30.3. 17:00 - 18:30 ODBÍJENÁ III 20:00 - 21:30 KOPANÁ - OSV muži + dorost
                  malý sál 15.30-17.00 KOPANÁ 1.11.- 30.3." 18:00 - 19:00  ZDR. CVIČ.+ JÓGA
Středa
tělocvična-velký sál 15:30.-17.00 Or.běh - mládež                    17:00 - 18:00 FLORBAL    18:00 - 19:30 ODBÍJENÁ II 19:30 - 21:00  KOPANÁ  OSV muži
                  malý sál 16.30-18.00 KOPANÁ muži 1.11.- 30.3." 18:00-19:00 JÓGA 19:00 - 20:00 AEROBIK 20:00-21:00  PILATES
Čtvrtek
tělocvična-velký sál   16:00-17:00 PŘEDŠKOLNÍ DĚTI" 17:00 - 18:00 RODIČE A DĚTI 18:00 - 19:00  SPORTOVÁNÍ-žactvo ml."  20.30 - 21.30  KANOISTIKA
                 malý sál 17:00 - 18:00 CVIČENÍ SE ŽIDLÍ 18:00 - 20:00  STOLNÍ TENIS
Pátek
tělocvična-velký sál 15.30-17.00 KOPANÁ přípravka 1.11. - 30.3. 17.00-18.30  ML. ŽÁCI 1.11. - 30.3."
                  malý sál 15.30-17.00 KOPANÁ 1.11. - 30.3." 18.00 - 19.00    STOLNÍ TENIS  žactvo"
 
 
 
 
 

Znovu zahájení cvičení po epidemii koronavirem.
 
Vážené dámy, vážení pánové,
Na základě usnesení vlády ČR č. 490 z 30.4.2020 je možné od 11.května 2020 začít pořádat treninky a cvičení ve venkovních i vnitřních sportovištích s maximální účastí 100 osob. Cvičenci nemusí mít roušky.
Odbor všestrannosti Sokola Troja obnovuje veškerá cvičení dospělých v tělocvičně od 11. května 2020. V tělocvičně bude připravena dezinfekce na mytí rukou i na následnou dezinfekci použitých cvičebních pomůcek. Šatny a sprchy budou i nadále uzavřeny. WC u šaten budou plně k dispozici.
Cvičení bude probíhat za následujících podmínek:

 1. Cvičenec přichází na cvičení převlečený
 2. Cvičenec si před vstupem do tělocvičny umyje ruce a použije na ruce dezinfekci, která bude k dispozici
 3. Po skončení cvičení na základě pokynů od cvičitele vydezinfikují použité náčiní a nářadí

Dětská cvičení se obnoví nejdříve od 25. Května 2020. Přesný termín sdělíme v dostatečném předstihu.
Všechny cvičence prosíme, aby před cvičením zvážili svůj zdravotní stav. Cvičencům se zdravotními omezeními a ve vyšším věku cvičení nedoporučujeme.
Cvičení v malé tělocvičně jsou omezena počtem cvičenců. Je proto nezbytně nutné se před každým cvičením přihlásit svému cvičiteli, nejlépe SMS nebo telefonicky.
V případě potřeby či bližších informací se obraťte na své cvičitele nebo na předsedu OSV Vojtěcha Valtra na Vojtech.Valtr@gmail.com
Těšíme se na Vás v tělocvičně,
OSV Sokol Troja


Kde se přihlásit?

Informace jsou k dispozici u jednotlivých cvičitelů, viz stránky jednotlivých odborů ( děti, dospělí)
 

Kolik to stojí

  Informace podají členové výboru oddílu nebo cvičitelé - viz kontakty.
 
  Příspěvky možno platit přes běžný účet TJ č.:  12137071/0100  s uvedením jména, za co platí apod.


Naše akce v roce 2017

Vánoční cvičení
Kdy: 3.12.2017 dopoledne
Kde: tělocvična u ZŠ
S sebou:  přezůvky, sportovní úbor a dobrá nálada
Bližší informace - Jana Šrámková, 728 762 608

Mikulášská besídka pro děti
Kdy: 3.12.2017 odpoledne
Kde: tělocvična ZŠ v Troji
Bližší informace - Kateřina Šrámková, 723 607 070

 

Rozvrh hodin

hodiny sál 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21 21 - 22
pondělí velký     TJ Sokol - odbíjená II TJ Sokol - odbíjená I      
malý         Dítě,pohyb, hudba   TJ Sokol - pilates TJ Sokol - aerobik      
úterý velký   TJ Sokol kopaná 1.11.15 - 31.3.17 TJ Sokol - odbíjená III   TJ Sokol míčové hry muži  
malý             TJ Sokol - zdr.cvičrní + jóga    
středa velký   TJ Sokol kopaná 1.11.15 - 31.3.17   TJ Sokol - odbíjená II TJ Sokol - basketbal  
malý         TJ Sokol - jóga TJ Sokol - aerobik TJ Sokol - pilates    
čtvrtek velký   TJ Sokol - předškolní děti TJ Sokol - rodiče a děti TJ Sokol - žactvo ml.   TJ Sokol - cvičení na nářadí (1.11.15-31.3.16 kanoistika)
malý         TJ Sokol - cvičení se židlí TJ Sokol - stolní tenis dospělí      
pátek velký   TJ Sokol - kopaná žáci 1.11.16 - 31.3.17 TJ Sokol  kopaná muži 1.11.16 - 31.3.17          
malý         TJ Sokol - stolní tenis žáci            


Stručné představení odboru

Oddíl sokolské všestrannosti – cvičíme v tělocvičně ZŠ v Trojské ulici č. , Praha 7, Trója
Oddíl má v současné době kolem 250 členů. Organizuje cvičení pro všechny věkové kategorie od nejmenších dětí, které cvičí současně s rodiči až po seniory. Děti mohou navštěvovat hodiny tzv. „sportování“, kde se v průběhu roku střídají téměř všechna sportovní odvětví, nebo cvičení v rytmu hudby. Pro dospělé máme oblíbený aerobik, jogu nebo pilates a dále míčové hry, kde hrajeme malou kopanou, odbíjenou, košíkovou a stolní tenis. Cvičení vhodná pro seniory jsou cvičení na židlích a zdravotní cvičení.
Cvičíme v tělocvičně Trojské školy v Trojské ulici v malé i velké tělocvičně.
 

Přehled a popis cvičení odboru všestranosti v roce 2017
---------------------------------------------------------------------------
Hodiny pro děti  
RODIČE A DĚTI  ČT 16:30 - 17:30 velká tělocvična cvičení určené pro děti 1 - 3 roky v doprovodu 1 dospělého         Katka Šrámková  723 607 070 

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI  ČT 15:30 - 16:30 velká tělocvična cvičení určené pro děti 3 - 6 let, všestranný rozvoj pohyb.schopností a dovedností         Katka Šrámková  723 607 070 

SPORTOVÁNÍ  ČT 17:30 - 19:00 velká tělocvična cvičení určené pro holky a kluky 6 - 10 let, seznámení se širokým spektrem sportů         Katka Šrámková  723 607 070 

DÍTĚ-POHYB-HUDBA  PO 17:00 - 18:00 malý sál cvičení určené pro holky i kluky 5 -10 let, rozvíjí rytmus a koordinaci pohybů         Jana Šrámková  724 272 566 

STOLNÍ TENIS  PÁ 18:00 - 19:00 malý sál hodina v pátek je určena žactvu 7-15 let         Rudolf Hampel  737 242 539 
                 
Hodiny pro dospělé a dorost                 
ODBÍJENÁ I.,II.,III.  PO,ÚT,ST  velká tělocvična muži a ženy - smíšená družstva, různá úroveň         Tomáš Bryknar  603 460 164 

AEROBIK  PO,ST  malý sál cvičení při hudbě určené pro dorostenky a ženy, využívá i bosu, step, fitball, flexibar         Jana Šrámková  724 272 566 

PILATES  PO,ST  malý sál cvičení určené pro dorostenky, ženy a seniorky, využívá i fitball, bosu, flexibar         Jitka Drdácká  603 142 261 

JÓGA  ST  malý sál cvičení určené pro dorostenky, ženy, seniorky, protažení + relaxace         Hana Ulrichová  774 909 002 

ZDRAVOT.CVIČ. A JÓGA  ÚT  malý sál cvičení při hudbě určené pro seniory 60+ - ženy i muže         Jana Tůmová  724 115 399 

CVIČENÍ SE ŽIDLÍ  ČT  malý sál cvičení při hudbě, na židli, určené pro seniory 60+ - ženy i muže         Vlasta Gaidicová  723 324 787 

STOLNÍ TENIS  ČT,PÁ  malý sál muži a ženy, není omezeno věkově, možná účast na turnajích         Rudolf Hampel  737 242 539 

BASKETBAL  ST  velká tělocvična muži a ženy         Petr Červenka  776 579 158 

CVIČENÍ NA NÁŘADÍ  ČT  velká tělocvična muži a ženy         Tomáš Bryknar  603 460 164  
                  
 

Kategorie Vedoucí Den Začátek

Cvičení dětí

cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky Kateřina Šrámková, tel.: 723 607 070 čtvrtek 16:30 - 17:30hod
předškolní děti 3 - 6 let Kateřina Šrámková, tel.: 723 607 070 čtvrtek 15:30 - 16:30hod
dítě, pohyb, hudba 5 - 10 let (chlapci a děvčata) Jana Šrámková, tel.: 728 762 608 pondělí 17:00 - 18:00hod
mladší žáci - sportování 6 - 10 let (chlapci a děvčata) Kateřina Šrámková, tel.: 723 607 070 čtvrtek 17:30 - 19:00hod
děti - stolní tenis, 7 - 15 let Rudolf Hampel, tel.: 737 242 539 pátek 18:00 - 19:00hod
       

Cvičení dospělých a dorostu

aerobic (dorostenky, ženy) Jana Šrámková, tel.: 728 762 608 pondělí
středa
19:00 - 20:00hod
19:00 - 20:00hod
pilates (dorostenky, ženy, senioři) Jitka Drdácká, tel.: 603 142 261 pondělí
středa
18:00 - 19:00hod
20:00 - 21:00hod
jóga (dorostenky, ženy) Hana Ulrichová, tel.: 774 909 002 středa 18:00 - 19:00hod
zdravotní cvičení a jóga Jana Tůmová, tel.: 607 157 540 úterý 18:00 - 19:00hod
cvičení na židlích Vlasta Gaidicová, tel.: 723 324 787 čtvrtek 17:00 - 18:00hod
cvičení na nářadí - muži a ženy Tomáš Bryknar, tel.: 603 460 164 čtvrtek  

Míčové hry - dorostenci, muži

odbíjená I Tomáš Bryknar, tel.: 603 460 164 pondělí 19:00 - 20:30hod
odbíjená II Tomáš Bryknar, tel.: 603 460 164 pondělí
středa
17:30 - 19:00hod
18:00 - 19:30hod
odbíjená III Jaroslav Klípa úterý 17:00 - 18:30hod
       
basketbal - muži a ženy Petr Červenka, tel.:776 579 158 středa 19:30 - 21:00hod
stolní tenis - dospělí Rudolf Hampel, tel.: 737 242 539 čtvrtek

pátek
18:00 - 20:00hod
KONTAKT
TJ SOKOL TROJA
Trojská 744/171a
171 00 Praha 7 - Troja
tel.: +420 728 213 254
tj-sokol-troja@volny.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
kancelář a pokladna
čtvrtek 17 - 19 hod.
MAPA
mapa
K.A.H. Studio