TJ Sokol Troja

Horolezectví - informace
 

Složení výboru

Předseda - Vladimír Gistr, tel: 603 402 932
Místopředseda - Aleš Novák, tel: 776 717 691
Pokladník - Aleš Novák, tel: 776 717 691
 

Kde se přihlásit?

Informace - Vladimír Gistr, tel: 603 402 932

 

Kolik to stojí?

 Informace - Vladimír Gistr, tel: 603 402 932
Příspěvky možno platit přes běžný účet č.:   12137071/0100   s uvedením jména, za co se platí, za koho platí apod.
 

Stručné představení oddílu

Oddíl pracuje od roku 1988. Nyní má 8 členů. Občas trenuje na umělých stěnách, ale snaží se lézt hlavně v přírodě. V minulých letech uspořádal mnoho zajímavých expedic. V roce 2014 expedici na Mount Blanc, v roce 2015 expedici do Himalájí ( P. Drastik), ale neúspěšný výstup na osmitisícovku z důvodu zemětřesení. Oddíl v roce 2015 prováděl průběžné lezení na skalách v Ostrově, Tisé, Hrubé skále, Adršpachu.


 

ZÁPIS z Výroční schůze  HO SOKOLu TROJA

 
Den konání :  20.2.2015Místo konání: salonek restaurace Malá ryba Křemencova 21, Praha 1
Čas konání:    20.00 – 24.00 h
 
Program schůze:
Volba předsedy HO
Volba zástupce předsedy HO
Volba pokladníka HO
Zhodnocení aktivit HO v roce 2014
Plánování aktivit HO na rok 2015
Různé 
Schůze se zúčastnili:
V.Gistr , A. Novák , M. Smolík, R. Vlček, R. Kudrna,  M. Janstová,  P. Saska, P. Draštík
 
Průběh schůze:
Bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná. Na post předsedy HO byl opět jednohlasně potvrzen Vl. Gistr .
Do funkce zástupce předsedy HO byl jednohlasně potvrzen Aleš Novák.
Ve funkci pokladníka oddílu byla jednohlasně potvrzen Aleš Novák.
Přehled činnosti HO v roce 2014:

leden  14 - zimní soustředění – Pec Studánka
květen až září 14 – průběžně lezení na pískovcových sklách v Adršpachu, v Ostrově u Tisé  a  na Hrubé skále.
srpen 14 - výstup na nejvyšší vrchol Evropy Mont Blanc (4810 mnm) viz foto.
září 14 lezení v Tatrách, viz foto
listopad 14 – 28.ročník „Noční výstup na závěr sezony“ tentokrát na Studenec u Chřibské, viz foto

Plánované akce na rok 2015:

leden a březen 15 –  zimní soustředění – Pec Studánka
únor – zimní lezení ledopádů Krkonoše                  -    květen 15 – otvírání skal – Adršpach
duben, květen 15 – lezení – Himaláje, pokus o dobytí Čo Oju (8201 mnm)
srpen 15 – lezení Alpy
listopad 15 – 29.ročník „Noční výstup“
průběžně – lezení – Ostrov,Tisá, Hrubá skála, Adršpach apod.

Různé:

schůze se zatím nedohodla, který z obávaných českých vrcholů dobydeme v rámci nočního výstupu.
Pokladník oznámil, že z volných prostředků HO bylo koupeno 8 mm horolezecké lano (60 m)
Pokladník HO apeluje na členy HO aby včas zaplatili členské příspěvky! 
V Praze dne:  4.3.2015
Vyhotovil:  Vl.Gistr
KONTAKT
TJ SOKOL TROJA
Trojská 744/171a
171 00 Praha 7 - Troja
tel.: +420 728 213 254
tj-sokol-troja@volny.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
kancelář a pokladna
čtvrtek 17 - 19 hod.
MAPA
mapa
K.A.H. Studio