TJ Sokol Troja

Veřejná deska-info


Obsah:

1. Informace o grantech na rok 2016
2. Informace o ukončení výběrového řízení na pronájem restaurace a hostelu a provozování kempu
3. Informace co dělat když se stane úraz při cvičení?1.  Informace o grantech na rok 2016:

 

 
       
         
         
         
         
         
         
         

 

2.  Informace o ukončení výběrového řízení na pronájem restaurace a hostelu a provozování kempu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výběrové řízení bylo ukončeno. Bylo rozhodnuto prodloužit smlouvy stávajícímu nájemci do 15.1.2017 a současně připravit nové výběrové řízení.
Výbor TJ - 15.5.2016


3.  Co dělat když se stane úraz během cvičení v Sokole ?
----------------------------------------------------------------------------------------------
Každý člen ČOS je pojištěn úrazovým pojištěním a pojištěním odpovědnosti za škodu při sportovní činnosti, kulturních a společenských aktivitách.

Každý úraz je nutné neprodleně zapsat do sešitu "Evidence úrazů" v TJ (kniha úrazů). Kniha je v kanceláři TJ.

Kniha úrazů má předepsané kolonky, nesmí se v ní mazat ani přepisovat a není používána k jiným záznamům.

Záznam o úrazu musí obsahovat:
- osobní údaje zraněného
- datum, hodina a místo úrazu
- druh zranění a přesná specifikace zraněné části těla
- kdo a jak úraz ošetřil
- zdroj úrazu nebo příčina úrazu
- popis příčin a okolností, za nichž k úrazu došlo
- předpisy, které byly v souvislosti s úrazem porušeny (např. nedodržení pokynů cvičitele)
- podpis zraněného
- jména a podpisy svědků (svědkem může být i sám cvičitel nebo zletilí cvičenci)
- názor zraněného, pokud se liší od názoru cvičitele nebo svědků

Nakonec se ve spolupráci s lékařem vyplní formuláře pro hlášení úrazu pojišťovně.
Výbor TJ - 15.6.2016
 
KONTAKT
TJ SOKOL TROJA
Trojská 744/171a
171 00 Praha 7 - Troja
tel.: +420 728 213 254
tj-sokol-troja@volny.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
kancelář a pokladna
čtvrtek 17 - 19 hod.
MAPA
mapa
K.A.H. Studio