TJ Sokol Troja

Oddíl všestrannosti - Informace


Složení výboru oddílu

Předseda - Vojta Valtr, tel: 605 310 115
Náčelník - Tomáš Bryknar, tel: 603 460 164
Náčelnice - Kateřina Šrámková, tel: 723 607 070
Hospodářka - Bára Králová, tel: 724 394 405

 

Kde se přihlásit?

Informace jsou k dispozici u jednotlivých cvičitelů, viz stránky jednotlivých odborů ( děti, dospělí)
 

Kolik to stojí

  Informace podají členové výboru oddílu nebo cvičitelé - viz kontakty.
 
  Příspěvky možno platit přes běžný účet TJ č.:  12137071/0100  s uvedením jména, za co platí apod.


Naše akce v roce 2017

Vánoční cvičení
Kdy: 3.12.2017 dopoledne
Kde: tělocvična u ZŠ
S sebou:  přezůvky, sportovní úbor a dobrá nálada
Bližší informace - Jana Šrámková, 728 762 608

Mikulášská besídka pro děti
Kdy: 3.12.2017 odpoledne
Kde: tělocvična ZŠ v Troji
Bližší informace - Kateřina Šrámková, 723 607 070

 

Rozvrh hodin

hodiny sál 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21 21 - 22
pondělí velký     TJ Sokol - odbíjená II TJ Sokol - odbíjená I      
malý         Dítě,pohyb, hudba   TJ Sokol - pilates TJ Sokol - aerobik      
úterý velký   TJ Sokol kopaná 1.11.15 - 31.3.17 TJ Sokol - odbíjená III   TJ Sokol míčové hry muži  
malý             TJ Sokol - zdr.cvičrní + jóga    
středa velký   TJ Sokol kopaná 1.11.15 - 31.3.17   TJ Sokol - odbíjená II TJ Sokol - basketbal  
malý         TJ Sokol - jóga TJ Sokol - aerobik TJ Sokol - pilates    
čtvrtek velký   TJ Sokol - předškolní děti TJ Sokol - rodiče a děti TJ Sokol - žactvo ml.   TJ Sokol - cvičení na nářadí (1.11.15-31.3.16 kanoistika)
malý         TJ Sokol - cvičení se židlí TJ Sokol - stolní tenis dospělí      
pátek velký   TJ Sokol - kopaná žáci 1.11.16 - 31.3.17 TJ Sokol  kopaná muži 1.11.16 - 31.3.17          
malý         TJ Sokol - stolní tenis žáci            


Stručné představení odboru

Oddíl sokolské všestrannosti – cvičíme v tělocvičně ZŠ v Trojské ulici č. , Praha 7, Trója
Oddíl má v současné době kolem 250 členů. Organizuje cvičení pro všechny věkové kategorie od nejmenších dětí, které cvičí současně s rodiči až po seniory. Děti mohou navštěvovat hodiny tzv. „sportování“, kde se v průběhu roku střídají téměř všechna sportovní odvětví, nebo cvičení v rytmu hudby. Pro dospělé máme oblíbený aerobik, jogu nebo pilates a dále míčové hry, kde hrajeme malou kopanou, odbíjenou, košíkovou a stolní tenis. Cvičení vhodná pro seniory jsou cvičení na židlích a zdravotní cvičení.
Cvičíme v tělocvičně Trojské školy v Trojské ulici v malé i velké tělocvičně.
 

Přehled a popis cvičení odboru všestranosti v roce 2017
---------------------------------------------------------------------------
Hodiny pro děti  
RODIČE A DĚTI  ČT 16:30 - 17:30 velká tělocvična cvičení určené pro děti 1 - 3 roky v doprovodu 1 dospělého         Katka Šrámková  723 607 070 

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI  ČT 15:30 - 16:30 velká tělocvična cvičení určené pro děti 3 - 6 let, všestranný rozvoj pohyb.schopností a dovedností         Katka Šrámková  723 607 070 

SPORTOVÁNÍ  ČT 17:30 - 19:00 velká tělocvična cvičení určené pro holky a kluky 6 - 10 let, seznámení se širokým spektrem sportů         Katka Šrámková  723 607 070 

DÍTĚ-POHYB-HUDBA  PO 17:00 - 18:00 malý sál cvičení určené pro holky i kluky 5 -10 let, rozvíjí rytmus a koordinaci pohybů         Jana Šrámková  724 272 566 

STOLNÍ TENIS  PÁ 18:00 - 19:00 malý sál hodina v pátek je určena žactvu 7-15 let         Rudolf Hampel  737 242 539 
                 
Hodiny pro dospělé a dorost                 
ODBÍJENÁ I.,II.,III.  PO,ÚT,ST  velká tělocvična muži a ženy - smíšená družstva, různá úroveň         Tomáš Bryknar  603 460 164 

AEROBIK  PO,ST  malý sál cvičení při hudbě určené pro dorostenky a ženy, využívá i bosu, step, fitball, flexibar         Jana Šrámková  724 272 566 

PILATES  PO,ST  malý sál cvičení určené pro dorostenky, ženy a seniorky, využívá i fitball, bosu, flexibar         Jitka Drdácká  724 272 566 

JÓGA  ST  malý sál cvičení určené pro dorostenky, ženy, seniorky, protažení + relaxace         Hana Ulrichová  774 909 002 

ZDRAVOT.CVIČ. A JÓGA  ÚT  malý sál cvičení při hudbě určené pro seniory 60+ - ženy i muže         Jana Tůmová  724 115 399 

CVIČENÍ SE ŽIDLÍ  ČT  malý sál cvičení při hudbě, na židli, určené pro seniory 60+ - ženy i muže         Vlasta Gaidicová  723 324 787 

STOLNÍ TENIS  ČT,PÁ  malý sál muži a ženy, není omezeno věkově, možná účast na turnajích         Rudolf Hampel  737 242 539 

BASKETBAL  ST  velká tělocvična muži a ženy         Petr Červenka  776 579 158 

CVIČENÍ NA NÁŘADÍ  ČT  velká tělocvična muži a ženy         Tomáš Bryknar  603 460 164  
                  
 

Kategorie Vedoucí Den Začátek

Cvičení dětí

cvičení rodičů s dětmi 1-3 roky Kateřina Šrámková, tel.: 723 607 070 čtvrtek 16:30 - 17:30hod
předškolní děti 3 - 6 let Kateřina Šrámková, tel.: 723 607 070 čtvrtek 15:30 - 16:30hod
dítě, pohyb, hudba 5 - 10 let (chlapci a děvčata) Jana Šrámková, tel.: 728 762 608 pondělí 17:00 - 18:00hod
mladší žáci - sportování 6 - 10 let (chlapci a děvčata) Kateřina Šrámková, tel.: 723 607 070 čtvrtek 17:30 - 19:00hod
děti - stolní tenis, 7 - 15 let Rudolf Hampel, tel.: 737 242 539 pátek 18:00 - 19:00hod
       

Cvičení dospělých a dorostu

aerobic (dorostenky, ženy) Jana Šrámková, tel.: 728 762 608 pondělí
středa
19:00 - 20:00hod
19:00 - 20:00hod
pilates (dorostenky, ženy, senioři) Jitka Drdácká, tel.: 603 142 261 pondělí
středa
18:00 - 19:00hod
20:00 - 21:00hod
jóga (dorostenky, ženy) Hana Ulrichová, tel.: 774 909 002 středa 18:00 - 19:00hod
zdravotní cvičení a jóga Jana Tůmová, tel.: 607 157 540 úterý 18:00 - 19:00hod
cvičení na židlích Vlasta Gaidicová, tel.: 723 324 787 čtvrtek 17:00 - 18:00hod
cvičení na nářadí - muži a ženy Tomáš Bryknar, tel.: 603 460 164 čtvrtek  

Míčové hry - dorostenci, muži

odbíjená I Tomáš Bryknar, tel.: 603 460 164 pondělí 19:00 - 20:30hod
odbíjená II Tomáš Bryknar, tel.: 603 460 164 pondělí
středa
17:30 - 19:00hod
18:00 - 19:30hod
odbíjená III Jaroslav Klípa úterý 17:00 - 18:30hod
       
basketbal - muži a ženy Petr Červenka, tel.:776 579 158 středa 19:30 - 21:00hod
stolní tenis - dospělí Rudolf Hampel, tel.: 737 242 539 čtvrtek

pátek
18:00 - 20:00hod
KONTAKT
TJ SOKOL TROJA
Trojská 744/171a
171 00 Praha 7 - Troja
tel.: +420 728 213 254
tj-sokol-troja@volny.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
kancelář a pokladna
čtvrtek 17 - 19 hod.
MAPA
mapa
K.A.H. Studio